ارزیابی کارخانجات

 

براساس چک‌لیست استاندارد و یا مطابق خواست خریدار، این شرکت می‌تواند قبل از انعقاد قرارداد خرید، از فروشندگان یا تولیدکنندگان بازدید نموده و از ظرفیت تولید، کیفیت کالا، مجوزها، نوع مشتریان، اعتبار، بخش کنترل کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت و سایر موارد، گزارشی به خریدار ارائه نماید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری می باشد.

سیم بکسل