بازرسی دریایی

خدمات بازرسی دریایی شرکت بین‌المللی بازرسی کالای تجاری IGI، به شرح زیر است:

بازرسي انبارها و مخازن کشتی

درافت سوروی جهت تعیین وزن کالای فله

آلیج سوروی جهت تعیین وزن کالاهای مایع و گاز داخل مخازن

بازرسی آن هایر و آف هایر

محاسبه و تعیین میزان سوخت کشتی (بانکر سوروی)

بازرسی وضعیت (LASHING) چیدمان کالا بر روی شناورهای دریایی و یا درون کانتینرها

بازرسی وضعیت کانتینر

بازرسی و تعیین خسارت وارده به کانتینر

بازرسی انبارهای ساحلی

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری می باشد.

سیم بکسل