تأیید ارزش پروفرما

 

در صورت درخواست بانک و یا خریدار جهت حصول اطمینان از صحیح بودن ارزش کالا مندرج در پروفرما، ارزش توسط کارشناس خبره بررسی و ارزیابی شده و در صورت صحت، گواهی تایید صادر می‌گردد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری می باشد.

سیم بکسل