درخواست رسیدگی مجدد

لطفا پس از بارگیری فایل زیر و پر نمودن آن به همراه تاریخ ، مهر و امضاء ، آن را به ایمیل شرکت به نشانی COMMERCIAL@IGICO.COM ارسال نمایید.

رسیدگی به شکایات مشتریان

لطفا پس از بارگیری فایل زیر و پر نمودن آن به همراه تاریخ ، مهر و امضاء ، آن را به ایمیل شرکت به نشانی COMMERCIAL@IGICO.COM ارسال نمایید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری می باشد.

سیم بکسل