مشاوره

بهبود مستمر سیستم‌ها و روش‌ها در سازمان، از اصول مهم حرکت به سوی تعالی سازمانی است. در این راستا واحد خدمات مشاوره‌ی شرکت بین‌المللی بازرسی کالای تجاری، با محور قرار دادن این اصل خدمات ذیل را ارائه می‌دهد:


خدمات مشاوره:


سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد بین المللی  ISO9001:2008

سیستم مدیریت آزمایشگاه براساس استاندارد بین المللی  ISO/IEC 17025:2005

سیستم مدیریت مراجع بازرسی براساس استاندارد بین المللی  ISO/IEC 17020:98

ارزیابی سیستم‌های مدیریتی


مشاوره آزمایشگاهی:


ارائه‌ی خدمات مشاوره در خصوص تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مواد غذایی، میکروبی، سم‌شناسی، شیمیایی و متالورژی

ارائه‌ی خدمات مشاوره در خصوص صحه‌گذاری روش‌های آزمون

اعتباربخشی روش آزمون (Method Validation)

طراحی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری می باشد.

سیم بکسل